عناوین پروژه های کارشناسی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:


دکتر مسیب احمدی

 • مدل سریهای زمانی فصلی (نیره بیناییان1-96)

دکتر سیدامین اصفهانی

 • گرافیک کامپیوتری ( مهسا مرادی-2-95)
 • حل معادلات گرما در فضای یک بعدی و دوبعدی ( مسلم عبداللهی-2-95)
 • حل عددی معادلات دیفرانسیل پاره ای (نفیسه نعمتی 1-96)
 • مربع های گویا (کیمیا شهریان 1-96)
 • مطالعه ای بر هندسه تاکسی(فاضله اخوان عبیری 1-96)

دکتر رضا پورقلی

 • بررسی جواب یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی ( سامان افروز-2-95)
 • متلب و معادلات دیفرانسیل در آن ( محمدجواد سعیدی کیاسری-2-95)
 • تجزیه به روش چندجمله ای های آدومیان (علیرضا پورمحمد پورناکی 1-96)
 • روش سری های توانی برای حل معادلات با مشتقات جزئی خطی مرتبه دوم (رامین جعفری پویا 1-96)
 • حل عددی یک مسئله سهموی(نرگس نادری 1-96)
 • نظریه اشتورم-لیوویل و کاربرد آن در محاسبه پایه های متعامد (معصومه قریشی 1-96)

دکتر نرگس تولایی

 • کاربرد موجک در شناسایی سیستم ( فاطمه ایرانمنش-2-95)
 • شاخص گذاری بر روی تصاویر با استفاده از موجکهای گابوروممانهای لژاندر ( سیده محدثه حسنی-2-95)
 • پیشنهاد پایه موجک منطبق بر سیگنال گفتار به منظور حذف نویز (1-96)

دکتر حنیف حیدری

 • ژنتیک به زبان ریاضی ( نسیبه همتی - 2-95 )
 • مدل سازی دیابت (سینا حسین مردی 2-95)
 • مدل سازی ریاضی سرطان به کاربری مدل های کمی (محسن جلالی فرد 3-95)

مهندس حسن دانامزرعه

 • ویدئوپرژکتور و انواع آن ( فاطمه جعفر آبادی-2-95)
 • برنامه نویسی همروند ( منیره انصاری-2-95)
 • اندروید ( عاطفه داوری-2-95)
 • طراحی تصاویر دو بعدی با نرم افزار فتوشاپ(سمیه شریفی 3-95)
 • بررسی چند الگوریتم رمزنگاری متقارن و کاربرد آنها (علی محمد مرواری 3--95)

دکتر سجاد رحمانی

 • مسائل عددی مقادیر ویژه یک ماتریس و کاربردهای آن ( زینب خان محمدی-2-95)
 • محاسبه مقادیر ویژه و بردار ویژه (محمد سلمانی -1-96)
 • تصویر سازی گرافیکی با استفاده از open GL (سهیلا محمدی 3-95)
 • دستگاه های خوش وضع و بدوضع (حسین عباسی 1-96)
 • شبکه کامپیوتر و مجازی سازی (سید مجتبی موسویان 3-95)

مهندس رمضانی

 • قابلیت اطمینان ( مرجانه عزیزی-2-95)
 • آمار صنعتی با نرم افزار مینی تب (محمدمهدی حسن پور -2-95)

دکتر بهزاد صالحیان

 • پیامدهای فلسفی قضایای گودل(فاطمه کریمان 3-95)

دکتر سیدهاشم طبسی

 • رقابت استعماری ( رویا استاد حسین خراط - 2-95)
 • آنالیز عددی و کاربرد آن در حل مسائل (جواد بدری 3-95)
 • دستگاه های خاص در جبرخطی و کاربردهای آن (فاطمه وفایی-1-96)
 • هوس هولدر(آذر مرادی 1-96)
 • امنیت، شبکه بندی و مدیریت شبکه های کامپیوتری (1-96)

دکتر الهه ظهوریان

 • مباحثی در تئوری احتمالات و آمار ریاضی ( معصومه اکبرزاده - 2-95 )
 • مارتینگل ها (فاطمه پاپی  2-95)
 • مدلهای نموداری، محدوده ای از مدلهای گرافیکی، نمودارها، درخت ها و دیگر موضوعات (زهرا صیدآبادی 2-95)

دکتر مجید فرهادی

 • یک الگوریتم جدید برای امنیت رمزنگاری تصویر (میلاد سیفی 1-96)

دکتر جواد قاسمیان

 • معرفی برآورد توزیع وایبل ( زهرا عبداللهی -2-95)
 • مقایسه روش کلاسیک و استوار (عارفه جلودار 1-96)
 • مقایسه دانشجویان کارشناسی ریاضی و فیزیک از نظر رتبه ورودی دانشگاه دامغان در سالهای 75 تا 95 (عاطفه سعادت زاده 3-95)

دکتر علی عباسی ملایی

 • الگوریتم توده ی ذرات برای مسایل بهینه سازی ( مهتاب معصومی -2-95)
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه (سیده سکینه ضیایی 3-95)
 • نظریه بازی ها (مژگان عبدی 3-95)

دکتر پیمان نیرومند

 • تفاوت کروماتیک گراف ها (نسرین ملاک -2-95)
 • روشهای حذفی و تکراری برای حل دستگاههای خطی (حسین ذوالفقاری عارفی -2-95)
 • حل مساله تجزیه مقادیر تکین(SVD) بر مبنای کاهش نگاشت با روش تقسیم و غلبه (الهه برزگری 3-95)
 • نظریه رسته ها (امیرحسین شفیعی 3-95)
 • درباره ی دستگاه خطی و اختلال (صادق رام بجندی 3-95)
 • عدد نپر (میلاد رشیدی 3-95)

دکتر رفیع حسنی مقدم

 • کاربرد ریاضیات در اقتصاد(زهره نوعی -1-96)
 • بررسی ریاضیات در آموزش اقتصاد (مهسا رضایی 1-96)
TOP