عناوین پروژه های کارشناسی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:


دکتر سیدامین اصفهانی

 • گرافیک کامپیوتری ( مهسا مرادی-2-95)
 • حل معادلات گرما در فضای یک بعدی و دوبعدی ( مسلم عبداللهی-2-95)

دکتر رضا پورقلی

 • بررسی جواب یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی ( سامان افروز-2-95)
 • متلب و معادلات دیفرانسیل در آن ( محمدجواد سعیدی کیاسری-2-95)

دکتر نرگس تولایی

 • کاربرد موجک در شناسایی سیستم ( فاطمه ایرانمنش-2-95)
 • شاخص گذاری بر روی تصاویر با استفاده از موجکهای گابوروممانهای لژاندر ( سیده محدثه حسنی-2-95)

دکتر حنیف حیدری

 • ژنتیک به زبان ریاضی ( نسیبه همتی - 2-95 )

مهندس حسن دانامزرعه

 • ویدئوپرژکتور و انواع آن ( فاطمه جعفر آبادی-2-95)
 • برنامه نویسی همروند ( منیره انصاری-2-95)
 • اندروید ( عاطفه داوری-2-95)

دکتر سجاد رحمانی

 • مسائل عددی مقادیر ویژه یک ماتریس و کاربردهای آن ( زینب خان محمدی-2-95)

مهندس رمضانی

 • قابلیت اطمینان ( مرجانه عزیزی-2-95)
 • آمار صنعتی با نرم افزار مینی تب (محمدمهدی حسن پور -2-95)

دکتر سیدهاشم طبسی

 • رقابت استعماری ( رویا استاد حسین خراط - 2-95)

دکتر الهه ظهوریان

 • مباحثی در تئوری احتمالات و آمار ریاضی ( معصومه اکبرزاده - 2-95 )
 • مارتینگل ها (فاطمه پاپی  2-95)

دکتر جواد قاسمیان

 • معرفی برآورد توزیع وایبل ( زهرا عبداللهی -2-95)

دکتر علی عباسی ملایی

 • الگوریتم توده ی ذرات برای مسایل بهینه سازی ( مهتاب معصومی -2-95)

دکتر پیمان نیرومند

 • تفاوت کروماتیک گراف ها (نسرین ملاک -2-95)
 • روشهای حذفی و تکراری برای حل دستگاههای خطی (حسین ذوالفقاری عارفی -2-95)

 

بالا