انجمن علمی کامپیوتر

اعضای انجمن علمی علوم کامپیوتر :
عاطفه سادات تقوی: دبیر انجمن
حسین ملاجعفری:روابط عمومی
احمدرضا مظفری:مدیر مسئول و دبیر نشریه
پرهام میان رودی:مسئول امور آموزشی
کتایون مرادیان:امور مالی
هدیه مرادی:مستند ساز

برای عضویت در کانال انجمن کلیک کنید
اتاق انجمن:طبقه دوم حوارزمی راهروی اساتید

TOP