انجمن علمی کامپیوتر

اعضای انجمن علمی علوم کامپیوتر :

ریحانه آماده: دبیر انجمن
حسین کلهر:روابط عمومی و مستندساز
احمدرضا مظفری
ابوالفضل نوروزی

برای عضویت در کانال انجمن کلیک کنید
اتاق انجمن:طبقه دوم حوارزمی راهروی اساتید

TOP