گروه ریاضیات و کاربردها

معرفی رشته ریاضیات و کاربردها:

ریاضیات علم نظم است و موضوع آن، یافتن و توصیف و درک نظمی است که در وضعیت های ظاهراَ پیچیده نهفته است و ابزارهای اصولی این علم، مفاهیمی هستند که ما را قادر می سازند تا این نظم را توصیف کنیم. ریاضیات بر خلاف تصور غالب افراد، تنها شامل فرمول ها و قواعدی نیست که همیشه و همه ‌جا بتوان از آن استفاده کرد بلکه ریاضیات درست فهمیدن صورت مساله و درست فکر کردن برای رسیدن به جواب است و برای به دست آوردن این توانایی، دانشجو باید صبر و پشتکار لازم را داشته باشد تا بتواند حتی به مدت چندین ساعت در مورد یک مساله ریاضی فکر کرده و در نهایت با ابتکار و خلاقیت آن را حل کند.  در دنیای امروز تمامی  صنایع، ‌زیر ساخت ریاضی دارند و به همین دلیل در همه مراکز صنعتی و تحقیقاتی دنیا، ریاضیدانان در کنار مهندسان و دانشمندان سایر علوم، حضوری فعال دارند و آنچه در نهایت ارائه می‌شود نتیجه کار تیمی آنهاست. قابل ذکر است که یک کارشناس ریاضی به دلیل نظم فکری و بینش عمیقی که در طی تحصیل به دست می‌آورد، می‌تواند با مطالعه و تلاش شخصی در بسیاری از شغل‌ها، حتی شغل‌های به  ظاهر مستقل از ریاضی، موفق گردد.

اعضای هیئت علمی گروه ریاضیات و کاربردها

TOP