گروه ریاضیات و کاربردها

معرفی رشته ریاضیات و کاربردها:

ریاضیات علم نظم است و موضوع آن، یافتن و توصیف و درک نظمی است که در وضعیت های ظاهراَ پیچیده نهفته است و ابزارهای اصولی این علم، مفاهیمی هستند که ما را قادر می سازند تا این نظم را توصیف کنیم. ریاضیات بر خلاف تصور غالب افراد، تنها شامل فرمول ها و قواعدی نیست که همیشه و همه ‌جا بتوان از آن استفاده کرد بلکه ریاضیات درست فهمیدن صورت مساله و درست فکر کردن برای رسیدن به جواب است و برای به دست آوردن این توانایی، دانشجو باید صبر و پشتکار لازم را داشته باشد تا بتواند حتی به مدت چندین ساعت در مورد یک مساله ریاضی فکر کرده و در نهایت با ابتکار و خلاقیت آن را حل کند.  در دنیای امروز تمامی  صنایع، ‌زیر ساخت ریاضی دارند و به همین دلیل در همه مراکز صنعتی و تحقیقاتی دنیا، ریاضیدانان در کنار مهندسان و دانشمندان سایر علوم، حضوری فعال دارند و آنچه در نهایت ارائه می‌شود نتیجه کار تیمی آنهاست. قابل ذکر است که یک کارشناس ریاضی به دلیل نظم فکری و بینش عمیقی که در طی تحصیل به دست می‌آورد، می‌تواند با مطالعه و تلاش شخصی در بسیاری از شغل‌ها، حتی شغل‌های به  ظاهر مستقل از ریاضی، موفق گردد.

در حال حاضر مدیرگروه رشته ریاضی کاربردی بر عهده جناب آقای دکتر محمدرضا ضرابی است.

اعضای هیئت علمی گروه ریاضیات و کاربردها

 

TOP