گروه ریاضیات و کاربردها

گروه ریاضیات و کاربردها از مهرماه ۱۳۸۹ در مقطع کارشناسی شروع به فعالیت نمود و در حال حاضر مدیرگروه این رشته دکتر اسدالله فرامرزی می باشند.

اعضای هیئت علمی گروه ریاضیات و کاربردها

معرفی رشته ریاضیات و کاربردها:

3 رتبه برتر