تماس با دفتر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

کارشناس امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی: مریم سجادی

گرایش تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی محض

تلفن:        داخلی: 370

              مستقیم 35220092-023

 

 

آدرس دانشگاه: دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان

کدپستی: 41167-36716

تلفن: 6-35220081-023

 

آدرس دانشکده: ساختمان خوارزمی، طبقه اول

TOP