سایت تخصصی DN

این سایت  متشکل از دو آزمایشگاه شبکه (Network Lab) و آزمایشگاه پایگاه داده ها (Database Lab ) است.

این سایت با ظرفیت 30 دانشجو و مجهز به 30 سیستم کامپیوتر بوده و تمامی دستگاه ها به غیر از ورودی شبکه باسیم مجهز به یک کارت شبکه بدون سیم نیز می باشد.

در این سایت 1 دسنگاه ویدئو پروژکتور و پرده ثابت نمایش جهت ارائه بهتر مطالب موجود می باشد.

این سایت در طبقه همکف ساختمان خوارزمی جدید واقع شده و مدیریت آن بر عهده آقای حسین ملاجعفری می باشد.

 

TOP