خانه ریاضیات

 
این یک واقعیت است که بسیاری از مفاهیم پایه‌ای و ابتدایی که زیربنای تئوری‌های مدرن و جدید ریاضی می‌باشند، توسط بشر جدای از نظر شخصی مستقیم و با استفاده از مفاهیم واقعی استنتاج شده‌اند.اگر یک مساله‌ی ریاضیات را آنالیز کنیم، دریافت و راه‌حل نهایی آن، حول یک درک صحیح از عناصر موقعیت فیزیکی درگیر در آن مساله می‌باشد. بنابراین با قرار دادن یک شئی واقعی (concrete) در دست‌های دانشجو، تصویر بهتری از خیال و تصویر مساله به وی خواهیم داد. از این رو این دانشکده در سال 1391 اقدام به تأسیس و راه اندازی خانه ریاضیات نمود. در این مجموعه دسنگاه هایی نظیر “الگوی حرکتی موآره” ، “توزیع نرمال” ، “حدس عدد” ، فکر برتر” ، ” کارت خوان باینری” ، “سیکلوئید” و “مخابرات دیجیتال” و جهت ارائه بهتر مطالب یک دستگاه کامپیوتر ، ویدئو پروژکتور و پرده نمایش متحرک موجود می باشد.
 
این سایت در طبقه اول ساختمان خوارزمی جدید واقع شده و مدیریت آن بر عهده آقای حسین ملاجعفری می باشد.
 
TOP